Arbejdsområder

Udlændinge- og Integrationsministeriet arbejder overordnet med tre politikområder.

1. Hvem må indrejse og opholde sig i landet?

2. Hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

3. Hvordan sikrer vi, at personer uden lovligt ophold forlader landet?

 

Arbejdet foregår i ministeriets departement, samt i de tre styrelser Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Ministeriets departement

Departementet varetager ministerbetjening i form af bl.a. lovforberedende arbejde, politikudvikling, pressehåndtering, taleskrivning og den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet.

Desuden behandler departementet konkrete sager om humanitært ophold og indfødsret og varetager Danmarks interesser på området for det internationale migrationssamarbejde.

 

Læs mere om os 

Ledige stillinger

Ministeriet er en del af en koncern

Udlændingestyrelsen

Behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet og for at understøtte indsatsen mod ekstremisme.

Styrelsen for international rekruttering og integrations krone

SIRI

Behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. Er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv. Styrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, rejser hjem.

Nationalt ID-center

Nationalt ID-center er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, der behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, der behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum. Derudover behandler nævnet klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

Statsborgerskab

Departementets Indfødsretskontor arbejder med behandling af statsborgerskab.

Læs mere

Internationalt migrationssamarbejde

UIM varetager Danmarks interesser på området for det internationale migrationssamarbejde.

Læs mere 

Integration

Oplysninger om danskundervisning, danskprøver, æresrelaterede konflikter samt modtagelse og integration af nye borgere.

Læs mere 

Repatriering

Repatriering

Repatriering er frivillig tilbagevenden til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl.

Læs mere