Tal og statistik på udlændingeområdet

Tal på området

På udlændingestyrelsens hjemmeside kan du finde de seneste tal på udlændingeområdet og læse publikationen "Tal og fakta på udlændingeområdet", som udkommer en gang årligt.

Integrationsbarometer

På integrationsbarometer.dk kan du følge udviklingen på integrationsområdet – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.

Statistikbanken

På Danmarks Statistiks statistikportal statistikbanken.dk kan du finde statistik om udlændinge i Danmark.

Jobindsats

På Beskæftigelsesministeriets statistikportal jobindsats.dk kan du finde forskellig statistik vedr. udlændinges integration på det danske arbejdsmarked.

Ydelser

Her kan du finde satserne for ydelser og tilskud m.v. for 2024. Satserne gælder fra 1. januar 2024.