Om os

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ministeriet varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler ministeriet konkrete sager om f.eks. humanitært ophold og indfødsret.

 

Læs mere om ministeriet

Organisation

Kaare Dybvad Bek

Kaare Dybvad Bek tiltrådte som udlændinge- og integrationsminister i SVM-regeringen den 15. december 2022

Læs mere om ministeren

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Pernille Breinholdt Mikkelsen blev udnævnt som departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet den 1. oktober 2021.

Læs mere om departementschefen

Åbenhedsordning

Alle ministerier offentliggør hver måned en liste over ministerens udgifter, officielle aktiviteter, modtagne gaver mv.

Oversigten indeholder oplysninger om ministerens repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver, arrangementer af officiel repræsentativ karakter samt officielle aktiviteter.

Læs mere om åbenhedsordningen

Energieffektivitetsplan

Alle ministerier skal udarbejde en energieffektivitetsplan for at reducere energiforbruget i de omfattede bygninger, som ministeriet er forpligtiget til under energisparekravene, jf. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 1. december 2021.

Planen skal give indsigt i, hvordan ministeriet organiserer, planlægger og gennemfører energisparetiltag for at reducere energiforbruget i perioden frem til 2030.

Læs mere om ministeriets energieffektivitetsplan

Ministeriet er en del af en koncern - her er de andre

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen

Styrelsen behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet. 

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Styrelsen behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv. Styrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark rejser hjem. 

Styrelsen for international rekruttering og integrations krone

SIRI

SIRI behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. SIRI er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse af æresrelaterede konflikter.