Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Lovforslag nr. L 61 om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat for Folketinget den 26. oktober 2023, blev vedtaget den 19. december 2023. Lovforslaget er trådt i kraft den 1. januar 2024.

De personer, som er optaget på lovforslaget med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, har modtaget et brev med nærmere oplysninger herom. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i januar 2024 fremsendt statsborgerretsbeviser til de personer, som er optaget på lovforslaget uden krav om deltagelse i en ceremoni, og som derfor har erhvervet dansk statsborgerskab ved lovforslagets ikrafttræden den 1. januar 2024.

Man kan se mere og læse om lovforslaget på Folketingets hjemmeside.