Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far

Børn født uden for ægteskab, som har en udenlandsk mor og en dansk far, kan i visse tilfælde blive danske statsborgere på særlige betingelser.

Et barn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014 kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson uden at opfylde de almindelige betingelser.

Det er dog et krav om, at faren skal have været dansk på tidspunktet for ansøgers fødsel.

Hvis barnet er født i udlandet og bliver dansk statsborger, inden det fylder 22. år, vil det være omfattet af reglerne om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab

Et barn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far i perioden efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014 vil automatisk have erhvervet dansk statsborgerskab i de følgende situationer:

  • Hvis barnets forældre var gift, da barnet blev født
  • Hvis barnets forældre er blevet gift efterfølgende
  • Hvis barnet er født her i riget (Danmark, Grønland, Færøerne) den 1. januar 1999 eller senere
Et barn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk.

Læs mere om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Behandling af ansøgningen

Det er et krav, at ansøgeren er født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far i perioden fra den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014. Ansøgningen skal indeholde følgende:

Dokumentation for fars statsborgerskab: Det er en forudsætning, at faren havde dansk statsborgerskab på tidspunktet for barnets fødsel. Ansøgningen skal derfor vedlægges en kopi af farens gyldige danske nationalitetspas samt fødselsattest eller statsborgerretsbevis.

Dokumentation for slægtskab mellem barnet og den danske far: Det er afgørende at få fastslået slægtskabet mellem barnet og den danske far. Ansøgningen skal derfor vedlægges barnets fødselsattest. Hvis fødselsattesten er udenlandsk, gælder der muligvis særlige retningslinjer for verifikation af dokumentet.

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Slægtskabet kan også fastslås ved, at ansøgeren og den danske far medvirker i en dna-undersøgelse.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelse

Dokumentation for forældremyndighed: Hvis ansøgeren er under 18 år, og begge forældre har del i forældremyndigheden, skal begge forældre underskrive ansøgningsskemaet. Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, skal dokumentation for dette indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis denne dokumentation er udenlandsk, gælder der muligvis særlige retningslinjer for verifikation af dokumentet.

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter