Regeringen vil bekæmpe menneskesmugling og forebygge irregulær migration med ny stor støttepakke

06-05-2024

Den irregulære migration har alt for store menneskelige konsekvenser. Siden 2014 har knap 60.000 mennesker mistet livet som følge af at blive smuglet på deres rejse over blandt andet Middelhavet. Mange lande syd for Europa efterspørger samarbejde og støtte for at sikre, at mennesker ikke vælger de ulovlige migrationsveje med risiko for at ende i dybt tragiske situationer.

Derfor arbejder regeringen på ny støtte, som over de næste fem år skal forebygge de irregulære migrationsstrømme mod Europa. Indsatserne skal hjælpe en række lande i blandt andet Nordafrika med at styrke deres immigrations- og grænsemyndigheder, hjælpe flygtninge og migranter på en mere human måde samt bekæmpe menneskesmugling.

I 2024 er der afsat 400 millioner til indsatserne, mens det er regeringens intention at afsætte samlet 1,1 mia. kr. til disse indsatser i perioden 2024-2029.

”Det er forfærdelige situationer, som mange migranter ender i, når de begiver sig ud på den farlige vej mod Europa. Mange udsættes for umenneskelige hændelser og nogle mister sågar livet i deres forsøg på at nå til Europa. Det er de mennesker, vi forsøger at beskytte ved at sætte ind med indsatser, der skal forhindre kyniske menneskesmuglere fra at smugle mennesker ulovligt til Europa”, siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Indsatserne drejer sig for eksempel om at forbedre grænseforvaltningen og styrke fokus på asyl og beskyttelse. Indsatserne skal også hjælpe de migranter, som ikke har krav på beskyttelse med at vende sikkert tilbage til deres hjemlande. En del af det handler for eksempel om at hjælpe dem med at genetablere sig i hjemlandet på en god måde, eksempelvis gennem støtteprogrammer til reintegration.

”Europas asylsystem bliver desværre misbrugt af kyniske menneskesmuglere. De skal stoppes. Så vi kan forhindre, at sårbare mennesker sætter sig op i synkefærdige både på vej mod Europa. Med livet som indsats. Det mål kan vi bl.a. nå gennem nære partnerskaber med lande i nærområderne og langs migrationsruterne. Den støtte, Danmark nu vil give, er et fundamentalt skridt på vejen mod et bedre, internationalt asylsystem. Det er netop dette emne, vi også skal tale om på vores internationale migrationskonference”, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

Baggrund

Den samlede støtte forventes at udgøre 1,1 mia. kr. i en femårig periode mellem 2024-2029.

Støtten vil bestå af tre regionale migrationsprogrammer, som finansieres med midler under Nærområde- og Migrationsfonden på Finansloven. Støtten er betinget af bevilgende myndigheders godkendelse.

De tre programmer vil henholdsvis have fokus på:

  1. Aktiviteter, der er møntet på forbedring af oprindelseslandets mulighed for at håndtere migrationsudfordringer og tilbagetagelse af egne statsborgere, herunder også gennem modtagelses- og reintegrationsstøtte, hvilket kan ske i samarbejde med udlændingemyndighederne. Aktiviteter vil samtidig understøtte samarbejdet med landene om tilbagetagelse.

  2. Indsatser vedr. teknisk bistand og kapacitetsopbygning til imødegåelse af irregulær migration, styrket grænse- og migrationsforvaltning, opbygning af asylsystemer mv. i nærområderne, langs migrationsruterne og i relevante tredjelande. Midlerne kan derudover anvendes til relaterede indsatser, der adresserer grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse samt understøtter værtslande for fordrevne og flygtninge i nærområderne.

  3. Regionale rutebaserede indsatser langs de centrale migrationsruter mod Europa. Det inkluderer støtte til projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med fokus på blandede migrationsbevægelser og forebyggelse af irregulær migration bl.a. gennem støtte til civilsamfundsorganisationer.