Mere end 160.000 irregulære migranter er rejst over Middelhavet i 2023

20-09-2023

Migrationspresset på Europa er fortsat højt sammenlignet med de foregående år. Udviklingen tyder på, at antallet af irregulære migranter, der rejser over Middelhavet i 2023, vil blive det højeste i mere end fem år, viser tal fra UNHCR.

Der er i 2023 registreret mere end 160.000 irregulært indrejsende via ruterne langs Middelhavet til og med uge 36. Efterfølgende har der været meldinger om høje indrejsetal i Italien og særligt på øen Lampedusa. Derfor må indrejsetallet over Middelhavet forventes at stige i de kommende opgørelser.

I hele 2022 blev der registreret 159.410 irregulært indrejsende.

Mere end 2.300 er til og med august i år omkommet i Middelhavet, ifølge tal fra UNHCR. Samme tal for hele 2022 var på knap 2.450 personer. Meget tyder desværre på, at antallet af omkomne i Middelhavet i 2023 kan blive det højeste siden 2016.

Antallet af asylansøgere i Europa i 2022 blev de højeste siden krisen i 2015-2016 og de seneste tal viser, at tendensen fortsætter.

Til og med juni i år er der indgivet mere end 513.000 asylansøgninger i EU-landene. Det er omkring 27 procent flere end samme periode sidste år. Udviklingen tyder altså på, at asyltallene for 2023 kan blive højere end sidste år, hvor EU-landene i alt modtog knap 1 million asylansøgninger.

Tallene for de irregulære migrationsruter over Middelhavet tyder på at blive væsentligt højere i 2023, end de var i 2022. Det skal ses i lyset af, at tallene for 2022 var de højeste siden 2017. Hvis de nuværende indrejsetal fortsætter, vil der endda komme flere over Middelhavet, end der gjorde i 2017.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Herhjemme i Danmark har vi for tiden en meget lav tilstrømning af asylansøgere, og derfor fylder migrationspresset ikke altid så meget i den offentlige debat.

Men situationen er helt anderledes andre steder i Europa. Menneskesmuglernes farlige industri med at sejle migranter ud på Middelhavet fortsætter i stor stil. Mere end 160.000 er indrejst til Europa over Middelhavet, mens mere end 2.300 personer menes at være omkommet i Middelhavet.

Tallene bør minde os alle om, at vi har behov for et nyt asylsystem, hvor vi lukker ned for den irregulære migration, og i stedet sikrer, at flygtninge kommer til Europa på kontrolleret vis. En stor del af dem, der kommer til Europa ved hjælp af det nuværende asylsystem, har slet ikke et beskyttelsesbehov, mens de mest sårbare efterlades tilbage i nærområderne.

Der er ingen nemme løsninger. Men den danske regering er i gang med det lange seje træk og arbejder sammen med ligesindede lande i EU på at skabe opbakning til nye løsninger, der på sigt kan skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem.”