Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er halveret på to år – til det laveste siden 2009

21-05-2023

De seneste tal viser, at der er omkring 550 afviste asylansøgere i udsendelsesposition. Tallet er halveret på to år og er det laveste i næsten 15 år.

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er faldet drastisk. Fra 1.155 ved udgangen af år 2020 til omkring 550 to år senere – en halvering på to år. Det viser nye tal fra Hjemrejsestyrelsen.

Det er det laveste siden 2009.

Det koster i gennemsnit cirka 350.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i et år. Det er derfor positivt, at færre for tiden skal indkvarteres.

Det lave antal afviste asylansøgere i udsendelsesposition skal ses i lyset af den lave asyltilstrømning til Danmark de seneste år. Færre asylansøgninger betyder alt andet lige færre afslag og dermed, at der er færre afviste asylansøgere end tidligere. Men det lave antal viser også, at den store indsats med udsendelse af afviste asylansøgere, som Hjemrejsestyrelsen har gjort siden oprettelsen i august 2020, har båret frugt.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Det er en god nyhed, at der i dag er langt færre afviste asylansøgere i udsendelsesposition end tidligere. Det viser, at vi er på rette spor med hjemrejsearbejdet.

En afvist asylansøger har fået behandlet sin ansøgning af det uafhængige flygtningenævn med en dommer for bordenden. Her er det efter en grundig individuel vurdering blevet konkluderet, at personen ikke har et beskyttelsesbehov. Så skal man rejse hjem. Sådan bør det være i et retssamfund.

Men det er ikke altid nemt at få afviste asylansøgere udsendt. Heldigvis viser tallene, at det de seneste år er gået i den rigtige retning. Det er ekstremt vigtigt. Både fordi det koster det danske samfund millioner, når afviste asylansøgere ikke respekterer afgørelsen om, at de skal forlade landet. Men også fordi det sender et meget uheldigt signal til omverdenen, hvis afviste asylansøgere i praksis bare kan blive, selvom de ikke har lovligt ophold. Og så er det også den bedste løsning for den afviste asylansøgere selv, at den pågældende rejser hjem.”

Hjemrejsestyrelsen har i 2021 etableret en opsøgende enhed med det formål at sikre, at udlændinge på landets udrejsecentre hurtigst muligt og kontinuerligt vejledes om deres handlemuligheder, herunder i forhold til støtte til frivillig hjemrejse, samt konsekvenserne ved manglende medvirken til udrejse. Formålet er at få flest muligt til at udrejse frivilligt.

Den opsøgende enhed er til stede på udrejsecentrene, hvor bl.a. de afviste asylansøgere er indkvarteret, med henblik på i større omfang at kunne lave relationsopbyggende indsatser for at forøge antallet af udsendelser, og enheden holder kontinuerligt motivationsfremmende samtaler med beboerne i udsendelsesposition. Enhedens primære målgruppe er tredjelandsstatsborgere, der har været i Danmark uden lovligt ophold i mere end 2 år. Enheden består af bl.a. socialrådgivere og kriminologer og har fokus på bl.a. den apatiske tilstand, udlændinge i udsendelsesposition kan være i, og på særligt sårbare personer og deres særlige behov i forbindelse med udsendelse og genetablering i hjemlandet.

Fakta

Tabel: Udviklingen i antal afviste asylansøgere i udsendelsesposition ultimo årene 2004-2022

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Afviste asylansøgere i udsendelsesposition

2.141

1.468

1.160

754

665

510

844

978

1.525

1.519

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Afviste asylansøgere i udsendelsesposition

1.686

1.393

1.154

945

1.189

1.122

1.155

806

548

Det statistiske grundlag for at kunne opgøre antallet af asylansøgere i udsendelsesposition blev tilvejebragt i 2003 med mulighed for at udarbejde de første statistikker i 2004. Det er således ikke muligt at opgøre antallet længere tilbage end til 2004.