Mere end 1.100 migranter er omkommet i Middelhavet i 2023

21-06-2023

De foreløbige tal viser, at næsten 269.000 søgte om asyl i EU i årets første tre måneder. Det er en stigning på 33 procent sammenlignet med året før.

Tilstrømningen til Europa fortsætter med at være høj sammenlignet med tidligere år.

Mens knap 203.000 søgte asyl i årets første tre måneder i 2022, er det tal steget til næsten 269.000 for samme periode i 2023.

Antallet af døde og savnede i Middelhavet har nu passeret 1.100 i 2023, viser tal fra UNHCR per 18. juni. Men tallet forventes at stige noget, når der er klarhed over antallet af dødsfald, efter et skib med hundredvis af migranter forleden forliste i Middelhavet nær Grækenland.

Til sammenligning var antallet af døde og savnede fra januar-juni sidste år 1.181 personer, mens tallet for hele sidste år var 2.439 personer. Antallet af døde og savnede i Middelhavet har fra 2014 og fremefter ligget på mellem ca. 1.500 og ca. 5.000 personer.

Tidligere på måneden drøftede udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek det europæiske asylsystem sammen med sine EU-ministerkollegaer til Rådsmøde i Luxembourg.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”De forfærdelige tragedier i Middelhavet og mange druknedøde viser, at asylsystemet er dybt inhumant. I alt for mange år er status quo blevet accepteret, mens tusinder og atter tusinder drukner i Middelhavet. Det er fuldstændigt uholdbart.

Vi bliver nødt til at lave grundlæggende forandringer, der bremser kapløbet om at nå frem til Europa. Et kapløb som menneskesmuglerne tjener styrtende på. Det er de migranter med penge og kræfter til at tage den lange og farlige rejse, som når frem, mens de mest sårbare efterlades i nærområderne uden den fornødne hjælp.

På det seneste EU-rådsmøde blev vi enige om en række tiltag, som er forbedringer, men som ikke løser de grundlæggende problemer. Fra dansk side ønsker vi at fjerne incitamentet til at tage disse livsfarlige rejser mod Europa. Der er behov for nye løsninger som eksempelvis et modtagecenter i et partnerland uden for Europa eller andre tiltag, der også bidrager til at løse udfordringerne.”

Fakta

  • De seneste tal for 2023 fra Eurostat viser, at ca. 268.500 har søgt om asyl i EU fra januar til og med marts 2023. Der er tale om foreløbige tal. Tallet for samme periode sidste år var 202.695 asylansøgere.
  • Omkring halvdelen af dem, der når frem og får behandlet en ansøgning om asyl i et land i EU, har ikke et beskyttelsesbehov. I Spanien, der modtog tredjeflest asylansøgere i EU sidste år, fik færre end hver femte asyl i første instans. I Sverige var det kun omkring hver tredje, som blev tilkendt beskyttelse.
  • Antallet af irregulære grænsekrydsninger ved EU’s ydre grænser var omkring 102.000 fra januar til maj 2023. Det er en stigning på næsten 12 procent sammenlignet med samme periode sidste år.
  • 1.159 er døde og savnede i Middelhavet i 2023 (pr. 18. juni), ifølge UNHCR.