Nye danske bidrag med fly og patruljebåde til Frontex i 2024

06-02-2023

Det er afgørende for regeringen, at der skabes ro ved EU’s ydre grænser. Derfor har regeringen tilbudt endnu et ambitiøst bidrag til Frontex i 2024.

Regeringen har et stærkt ønske om fortsat at bidrage aktivt til at styrke Europas ydre grænser gennem det europæiske agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex.

På trods af den ændrede sikkerhedspolitiske situation har regeringen besluttet, at Danmark i tillæg til det danske personelbidrag til Frontex skal opretholde et ambitiøst kapacitetsbidrag til Frontex.

Regeringen har derfor også i 2024 – ligesom i 2023 – tilbudt følgende kapacitetsbidrag fra Forsvaret til Frontex:

  • Forlængelse af Forsvarets og politiets patruljebådsbidrag i Grækenland indtil udgangen af januar 2025 med indsættelse af to nye patruljefartøjer i erstatning for de hidtidige.
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr i op til ca. 6 måneder.
  • Et helikopterbidrag i op til ca. 6 måneder.
  • Et overvågningsflybidrag i op til ca. 60 dage.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Der er et stort migrationspres på Europa, som vi skal tage meget alvorligt. Sidste år var antallet af irregulære migranter og asylansøgere i EU det højeste siden krisen i 2015 og 2016. Det er meget bekymrende.

Derfor er det meget vigtigt, at EU’s medlemsstater arbejder sammen om at få kontrol med de ydre grænser. Her spiller Frontex en afgørende rolle, som Danmark bakker op om. Det danske bidrag skal være med til at støtte kontrollen med den ydre grænse og reducere antallet af irregulære migranter, der krydser grænsen ulovligt for at komme til EU.”

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen udtaler:

”Der er brug for et stærkere Europa i en usikker verden. De udfordringer, som Danmark og Europa står over for, kræver et stærkt og forpligtende samarbejde. Forsvaret bidrager væsentligt til den vigtige indsats med at håndtere migration ved EU’s ydre grænse. Det gør vi ved at støtte politiets overvågningsopgave med kapaciteter og personel, samtidig med at Forsvaret også løser sine andre opgaver.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vi står over for en helt ekstraordinær situation i Europa. Vi skal både håndtere en skærpet sikkerhedspolitisk situation og en stigende tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter. Det er et fælles europæisk ansvar, som Danmark skal bidrage til at løfte.

Det gør vi blandt andet gennem et fortsat ambitiøst kapacitetsbidrag til Frontex’ operationer, som er helt centrale for at sikre EU’s ydre grænser.”

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Europas og Danmarks sikkerhed skal prioriteres. Og en effektiv kontrol ved Europas ydre grænser er helt afgørende i kampen mod bl.a. grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration. Derfor skal vi fortsat sikre dansk politis tilstedeværelse ved grænseovervågningen i Middelhavet.”

 

Danmarks bidrag til Frontex indgår som et element i regeringens ambition om at reformere det europæiske asylsystem, hvor flere flygtninge hjælpes i enten nærområderne eller via kvotesystemet, således at færre flygtninge risikerer vold, overgreb eller at miste livet, og at menneskesmuglernes forretningsmodel ødelægges.

Fakta

  • Kapacitetsbidrag til Frontex er som udgangspunkt frivillige og tager afsæt i Frontex’ forventede operative behov. Det tilbudte kapacitetsbidrag skal indmeldes til Frontex senest d. 31. januar året før indsættelse. Forinden indmeldesen er Udenrigspolitisk Nævn blevet orienteret om bidraget.
  • De to nye patruljefartøjer indkøbes med 90 pct. medfinansiering af EU-midler fra EU’s instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (BMVI). 
  • Medlemsstaterne har fra 2021 pligt til at bidrage med personelbidrag i form af langtids- og korttidsudsendelser (hhv. 2 år og 1-4 mdr.) til Frontex’ nye stående korps, der i 2027 skal have op til 10.000 medlemmer.
  • Danmarks personelbidrag udgør som udgangspunkt 15 langtids- og 82 korttidsudsendte i 2024. De danske udsendte til Frontex kommer fra Rigspolitiet, Forsvaret og Udlændinge- og Integrationsministeriet.