Regeringen forhandler om ny mobilitetsaftale med Indien

04-04-2023

Regeringen har igangsat forhandlinger med Indien om ny mobilitetsaftale, der skal understøtte det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien.

Formålet med det grønne strategiske partnerskab er at styrke politisk og økonomisk samarbejde for at accelerere grøn omstilling, øge jobskabelse og takle de globale udfordringer med fokus på klima, miljø og udvikling. Siden indgåelse af det grønne strategiske partnerskab i 2020 har Danmark og Indien udvidet samarbejdet inden for en række forskellige sektorer.

Nu har de to regeringer også igangsat forhandlinger om en ny mobilitetsaftale, der skal opdatere den eksisterende dansk-indiske samarbejdsaftale fra 2009 (”Memorandum of Understanding on Labour Mobility”). En ny aftale skal skabe højere grad af gensidighed og omfatte flere persongrupper, bl.a. studerende og forskere, og derved understøtte det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien.

En ny mobilitetsaftale skal derfor også ses i lyset af regeringens ønske om at drive den grønne omstilling fremad globalt via grønne strategiske partnerskaber. Et led i denne strategi er at lave bilaterale aftaler med lande med mulighed for udveksling og uddannelse af unge mennesker.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Jeg er glad for, at vi nu har sat gang i forhandlingerne om en ny mobilitetsaftale mellem Danmark og Indien, som kan fortsætte udbygningen af vores samarbejde. Og som dansk udlændingeminister er det vigtigt for mig at sende et signal om, at udenlandsk arbejdskraft fra Indien på ordnede vilkår er meget velkommen og værdsat. Indere er en af de nationaliteter med højst erhvervsfrekvens blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark.”

Udenrigsministeren deltog i et større erhvervsfremstød til Indien d. 27. februar til 1. marts ledet af D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen for at promovere danske virksomheder i Indien.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Det grønne strategiske partnerskab har sikret Danmark et unikt samarbejde med Indien – et af verdens to folkerigeste lande, som deler regeringens ambitioner om en ambitiøs grøn omstilling. Under mit besøg i Indien var det tydeligt, at der er et stort potentiale og en stærk gensidig interesse mellem dansk og indisk erhvervsliv i at styrke samarbejdet yderligere. Det skal vi gribe. En ny mobilitetsaftale mellem Danmark og Indien vil være et vigtigt element i at partnerskabet skubber på grøn vækst, beskæftigelse og den grønne omstilling.”

Fakta

Pr. 1. januar 2023 er der 14.885 indiske statsborgere i Danmark. Heraf er 11.259 personer over 18 år mens 3.626 er under 18 år.

Antal fuldtidsbeskæftigede indiske statsborgere. Alle opholdsgrundlag ekskl. RUT. 2008-2022

 Antal fuldtidsbeskæftigede indiske statsborgere. Alle opholdsgrundlag ekskl. RUT. 2008-2022

  

Anm.: Fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er opgjort som udenlandske statsborgere med lønindkomst omregnet til fuldtidspersoner.
Anm.:  Alle fuldtidsbeskæftigede indiske statsborgere indgår uanset opholdsgrundlag – ekskl. RUT
Anm: RUT = Registret for udenlandske tjenesteydelser
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobindsats.dk (træk d. 22/03-2023).

 

Erhvervstilladelser til indiske statsborgere

Tabel 1 viser antallet af førstegangstilladelser efter Styrelsen for International Rekruttering og Integrations erhvervsordninger i perioden 2018-2022.

Tabel 1. Førstegangstilladelser til indiske statsborgere på erhvervsområdet, 2018-2022

Kategori

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse

1.844

1.812

1.073

1.374

2.247

8.350

Fast-track

1.368

1.590

1.023

1.330

2.096

7.407

Beløbsordningen

901

785

294

384

483

2.847

Positivlisterne

130

115

43

27

33

348

Etableringskort

47

71

67

68

83

336

Forskere og undervisere

50

34

27

26

31

168

Lønarbejde i Grønland/Færøerne og medfølgende familie

7

14

4

15

42

82

Boreplatform og lignende

 

 

 

54

12

66

Særlige individuelle kvalifikationer

7

7

2

4

8

28

Landbrug

 

 

 

12

14

26

Øvrige sager*

28

30

29

17

41

145

I alt

4.382

4.458

2.562

3.311

5.090

19.803

*Øvrige sager vedr. Trainee, Start Up Denmark, Green Card, Arbejdsmarkedstilknytning og Jobskifte ved uforskyldt ledighed.

Note: Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, da udlændingesystemerne er opbygget som journaliserings- og sagsstyringssystemer og ikke som egentlige statistiksystemer. Derudover bemærkes, at der er tale om antal tilladelser og ikke personer. Det betyder, at samme person kan indgå flere gange over tid i forbindelse med en ny ansøgning.

Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration