Ny aftale: Ukrainere får mulighed for integrationsgrunduddannelse (igu)

13-03-2022

Danmark forventes at tildele opholdstilladelse til mange ukrainere, der er fordrevet fra deres land. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal have adgang til at deltage i igu-ordningen for at understøtte, at de bedst muligt hjælpes til at komme hurtigt i arbejde.

Betingelsen er, at ukrainerne er meddelt midlertidig opholdstilladelse her i landet efter den lovgivning for at hjælpe fordrevne fra Ukraine, der forventes vedtaget i den kommende uge. Dermed ligestilles de med personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder, som blev sikret adgang til igu-ordningen ved trepartsaftalen af 14. februar 2022.

Integrationsgrunduddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år.

Tillægsaftalen træder i kraft samtidig med den kommende lov for at hjælpe fordrevne fra Ukraine.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

”Vi står med det ene ben inde i den største flygtningekrise på det europæiske kontinent siden Anden Verdenskrig. Når der er krig i Danmarks nærområde, har vi selvfølgelig et stort ansvar for at hjælpe. Derfor har vi sammen med arbejdsmarkedets parter drøftet, hvordan vi hurtigst muligt hjælper ukrainerne ind i arbejdsfællesskabet. De seneste år har mange virksomheder og syriske flygtninge brugt igu-ordningen, der sikrer to år med arbejde og uddannelse. Nu har vi aftalt også at åbne uddannelsen for de ukrainere, der kan få opholdstilladelse efter særloven, som Folketinget skal behandle i næste uge. Det synes jeg er rigtig godt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  

”Det glæder mig, at der er opbakning til, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan få adgang til integrationsgrunduddannelsen. Jeg håber, at ordningen kan være en hjælpende hånd for de ukrainere, der har brug for ekstra støtte, så flest muligt kan blive en del af det ordinære arbejdsmarked. Med den modtagelse ukrainerne har fået indtil videre, er det min klare forventning, at der vil blive taget godt imod ukrainerne af såvel danske arbejdsgivere som arbejdstagere, så de hurtigt kan få oplevelsen af en nogenlunde normal hverdag.”

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard siger:

”Jeg er glad for, at de ukrainske flygtninge nu også får mulighed for at blive omfattet af igu, som én af mulighederne for at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. På igu-forløbene bliver praktisk oplæring kombineret med faglig opkvalificering og danskuddannelse.”

DA’s adm. direktør Jacob Holbraad siger:

”Krigen i Ukraine er en ulykkelig situation, og vi skal alle bidrage til at sikre en tryg og god integration af de ukrainske flygtninge i det danske samfund. De private virksomheder er klar til at yde deres bidrag, og mange står klar med ledige job netop nu. Jeg håber, at langt de fleste ukrainere kan begynde i et ordinært job, hurtigst muligt efter de kommer til Danmark. Men der er også nogle, der vil have gavn af en igu, som generelt har vist sig at være en god ordning for flygtninge. Vi bakker derfor også helhjertet op om at lade ukrainerne deltage i igu-ordningen, som forhåbentlig kan hjælpe med at understøtte integrationen på arbejdsmarkedet.”

KL’s formand Jacob Bundsgaard siger:

”At få fodfæste på arbejdsmarkedet er for mange den allerbedste vej ind til et godt liv i et nyt samfund. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt nogle rammer, der kan hjælpe de ukrainere, der nu kommer til landet, godt på vej. Med integrationsgrunduddannelsen kan vi kombinere job med sproglig og faglig opkvalificering, hvilket er den helt rette kombination, og allerede har hjulpet mange, der tidligere er kommet til landet. Og derfor er det afgørende, at ukrainerne bliver omfattet af målgruppen for igu’en.”

Læs tillægsaftalen til trepartsaftale om videreførelse af igu (nyt vindue)

Fakta: Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år. Den kombinerer ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning.

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år.

Yderligere oplysninger

Kontakt pressetelefonen på tlf. +45 61 98 32 90 (kan ikke modtage SMS) for pressehenvendelser til ministeriet og ministeren.