Ny rapport: Nydanske LGBT+personer er særligt udsatte og har dårligere levevilkår

07-06-2022

Nydanske LGBT+personer er på en lang række områder en særlig udsat gruppe – og har også fortsat væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT+personer i Danmark. Det viser en ny rapport, som afdækker blandt andet nydanske LGBT+personers oplevelser med diskrimination og forskelsbehandling samt fysisk, psykisk og seksuel sundhed hos gruppen.

34 procent af de adspurgte nydanske LGBT+personer angiver, at de har overvejet selvmord inden for det seneste år, mens 59 procent oplyser, at de har haft en opvækst, der var præget af psykisk vold.

Det er nogle af de opsigtsvækkende tal i en ny rapport fra Als Research. Undersøgelsen er udarbejdet i forbindelse med åbningen af et nyt krisecenter og rådgivningstilbud målrettet minoritetsetniske LGBT+personer, som er ofre for en æresrelateret konflikt. Rapporten fremsætter konkrete forslag, der skal kvalificere og målrette indsatsen for beboerne på krisecentret og målgruppen som helhed.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Rapporten viser, at der desværre stadig er undertrykkende og reaktionære værdier i visse etniske minoritetsmiljøer, som på ingen måde hører hjemme i vores samfund. At være LGBT+person og samtidigt være underlagt æresrelateret social kontrol er forbundet med store menneskelige omkostninger. Og som i ekstreme tilfælde truer deres sikkerhed og liv. Der skal sættes hårdt ind mod æresrelateret vold, pres og social kontrol. Vi skal forebygge, så godt vi overhovedet kan. Der er allerede sat en række initiativer i gang bl.a. på forebyggelsesområdet.

Men forebyggelse er desværre ikke altid nok – hvor god den end er. Derfor er det vigtigt, at vi har den rigtige støtte og hjælp til personer, som har brug for det. Er man truet eller udsat for vold på grund af sin seksualitet eller kønsidentitet, er det afgørende, at man har et sikkert sted at tage hen. Et sted som tilbyder den nødvendige sikkerhed, støtte og rådgivning.”


Fakta

På finansloven for 2021 blev der afsat midler til et nyt LGBT+ krisecenter. RED, center mod æresrelaterede konflikter, har i februar 2022 åbnet RED+, der er målrettet minoritetsetniske LGBT+personer, som er udsat for fysisk og psykisk vold samt er ofre for æresrelaterede konflikter. Krisecentret vil, udover at tilbyde ophold, tage hånd om beboernes udfordringer og hjælpe dem videre til en selvstændig tilværelse efter endt ophold.

I forbindelse med åbningen af RED+ har Als Research udarbejdet en undersøgelse af nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov. Undersøgelsen har til formål at give mere viden om minoritetsetniske LGBT+personer i Danmark, herunder gruppens levevilkår, mestringsstrategier, udfordringer samt konkrete støttebehov. Undersøgelsen skal også bidrage til at kvalificere og målrette indsatsen for beboerne på krisecentret.

Du kan læse rapporten her.