Regeringen vil skærpe udvisningsreglerne: Det skal være muligt at udvise flere kriminelle udlændinge

27-08-2022

Regeringen lægger op til at ændre udvisningsreglerne. Målet er, at flere kriminelle udlændinge skal kunne udvises ved dom.

Regeringen vil styrke mulighederne for at kunne udvise kriminelle udlændinge ved at ændre udvisningsreglerne. Med de nye regler lægges der op til, at varigheden af en udlændings ophold i Danmark og straffens længde ikke som i dag skal kunne hindre adgangen til udvisning.

Helt konkret lægger regeringen op til, at en udlænding altid skal udvises, hvis vedkommende bliver idømt en ubetinget fængselsstraf. Udlændinge, som har opholdt sig lovligt i Danmark i mindre end fem år, skal som hidtil også udvises, hvis frihedsstraffen er betinget. Kun hvis det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades.

De nye regler vil betyde, at den nuværende trappestigeordning afskaffes for alle udlændinge, der idømmes en ubetinget frihedsstraf. Trappestigeordningen indebærer, at jo længere tid en udlænding har opholdt sig i landet, desto grovere kriminalitet og dermed strengere straf skal der til, før den pågældende kan udvises.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Langt de fleste udlændinge passer deres job og bidrager til det danske samfund, og det er jeg utrolig glad for. Men når man bryder loven, så skal hammeren falde. Vi vil ikke acceptere kriminalitet. Det får vi sagt tydeligt med disse nye regler.

Når man som udlænding har fået lov til at være i Danmark, så skal man opføre sig ordentligt. Vores gæstfrihed skal ikke veksles til lovovertrædelser af nogen art."

I 2021 blev 1105 udlændinge udvist ved dom.