Nyt diplommodul ruster lærere og pædagoger til at forhindre negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

30-04-2022

Lærere og pædagoger får nu mulighed for at efteruddanne sig til at se faresignalerne og forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, når de møder børn i skoler og fritidstilbud. Fra efteråret 2022 udbydes diplommodulet på fem af landets professionshøjskoler.

I Danmark er der børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol, og som ikke får lov til at leve et frit børne- og ungdomsliv. Derfor har regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet afsat midler på finansloven til at dække en stor del af deltagerbetalingen for op mod 700 lærere og pædagoger i perioden 2022-2024.

De mest udsatte børn kan opleve, at skolen er det eneste sted, de kan få lov til at komme, fordi deres familier begrænser mulighederne for et frit ungdomsliv via fx kontrol og restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle/kæreste eller retten til at bestemme over egen krop. Derfor har lærere og pædagoger en unik adgang til de børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol, og de spiller en afgørende rolle den forebyggende indsats.

Det nye diplommodul skal give lærere og pædagoger bedre redskaber til at opspore tidlige tegn og symptomer på negativ social kontrol. Lærere og pædagoger skal også klædes bedre på til at bidrage til, at børn og unge får den rette hjælp tidligt i forløbet. Og så skal der være fokus på samarbejdet med forældrene og, hvordan man tager de svære snakke.


Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg har stor respekt for de svære dilemmaer lærere og pædagoger oplever i deres hverdag. Det er jo dem, som bliver bekymret for, om sommerferien til Irak i virkeligheden er en genopdragelsesrejse. Eller som skal håndtere de piger, der ikke må deltage i lejrskole eller fritidsaktiviteter, hvor der er drenge med. Derfor er jeg glad for, at lærere og pædagoger nu kan efteruddanne sig og få konkret uddannelse i at hjælpe børnene med at opnå de samme rettigheder som deres jævnaldrende. Velfærdssamfundet skal hjælpe børnene. Vi må ikke have berøringsangst. Heller ikke selvom vi skal gå helt tæt på familien og blande os, hvis der er mistrivsel og social kontrol.”


Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen udtaler:

"Intet barn skal gå i skole med ondt i maven, fordi de er underlagt negativ social kontrol eller en æreskonflikt i hjemmet. De her særlige forløb skal give vores lærere og pædagoger de redskaber, de skal bruge, for at gribe ind på den helt rigtige måde på grund af negativ social kontrol. Det kan have afgørende betydning for de børn, der har brug for hjælp, at de professionelle voksne, der er helt tæt på barnet i hverdagen, ser og kan håndtere de meget vanskelige situationer, som opstår ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i hjemmet, og kan være med til at sætte barnet fri.

 
Modulet er udviklet af en UC-sektorarbejdsgruppe nedsat på tværs af landets professionshøjskoler. Modulet bygger på aktuel viden fra forsknings- og udviklingsarbejde og inddrager aktivt praksisviden og -erfaringer fra de studerende. Både praktikere og centrale aktører, herunder Danmarks Lærerforening, BUPL og foreningen Sabaah, har været inddraget i udviklingsprocessen. Modulet tager udgangspunkt i læreres og pædagogers daglige praksis og i de udfordringer og dilemmaer, de møder med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.


Fakta:

Diplommodulet udbydes på University College Lillebælt, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Absalon og UC Syd. Tilmelding sker via professionshøjskolernes hjemmesider. Modulet kan også rekvireres direkte af skoler eller kommuner, der ønsker at tilbyde et samlet forløb til en række medarbejdere. Rekvirerede forløb kan skræddersys til konkrete lokale udfordringer og ressourcer og kan afholdes løbende. Modulet er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.