Bred politisk aftale om kommunernes indkvartering og forplejning af fordrevne personer fra Ukraine

01-04-2022

Kommunerne kan i kraft af en midlertidig ordning yde hjælp til indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Nu forlænger et bredt flertal i Folketinget den midlertidige ordning, indtil en ny hastelov træder i kraft.

Et bredt flertal bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har i dag indgået en aftale, der sikrer at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine.

Aftalen træder i kraft den 5. april og løber frem til, at en lovændring kan træde i kraft efter en hastebehandling i Folketinget.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Danmark står over for en monumental opgave med at modtage historisk mange fordrevne fra krigen i Ukraine. Kommunerne spiller en helt central rolle i det arbejde, og derfor glæder det mig, at der er så bred opbakning i Folketinget til at sikre, at kommunerne fortsat kan tage godt imod fordrevne fra Ukraine.”

Venstres udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede udtaler:

”Kommunerne spiller en helt afgørende rolle, hvis vi skal lykkedes med, at ukrainske flygtninge bliver en del af samfundet. Vi står over for en opgave, som vi ikke har prøvet tidligere, og derfor er jeg glad for, at vi med dagens aftale sikrer, at kommunerne fortsat kan hjælpe de flygtninge, der kommer hertil.”

Socialistisk Folkepartis udlændingeordfører Carl Valentin udtaler:

”Jeg taler løbende med flere af vores gode kommunale folk, og det er tydeligt, at de gør et kæmpe arbejde ude lokalt for at tage imod de mange flygtninge fra Ukraine. De skal selvfølgelig have mulighed for fortsat at yde hjælp til indkvartering, forplejning osv., og derfor er jeg glad for, at vi er en række partier, der har landet en fælles aftale om at sikre dem det.”

Konservatives udlændinge- og integrationsordfører Marcus Knuth udtaler:

”Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe ukrainerne, som er på flugt fra russernes rædsler. De skal mærke danskernes hjælp, så længe de har brug for at være i landet. Vi ser dagens aftale som et nødvendigt element i den sammenhæng.”

Kommentarer fra Liberal Alliance kan ske ved henvendelse til udlændingeordfører Henrik Dahl, tlf. 3337 4912

Kommentarer fra Kristendemokraterne kan ske ved henvendelse til parlamentarisk leder Jens Rohde, tlf. 3337 5873

Det understreges i aftalen, at de ukrainere, der opholder sig i Danmark, opfordres til at søge opholdstilladelse via særloven fremfor at forblive på visum- eller visumfrit ophold.

Aftalen kan læses her (nyt vindue åbner) 

Fakta

  • Ordningen, der sikrer kommunernes adgang til at yde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine, bygger på et aktstykke vedtaget i Finansudvalget. Dette aktstykke udløber d. 4. april 2022.
  • Den nye aftale sikrer flertal til et nyt akstykke, der kan træde i kraft d. 5. april. 2022, og som kan give hjemmel til ordningen frem til en lovændring kan træde i kraft efter hastebehandling i Folketinget efter påske.