Flere udlændinge får danskundervisning efter afskaffet brugerbetaling

15-12-2021

Siden et folketingsflertal i sommeren 2020 afskaffede brugerbetaling på danskundervisning, har langt flere udlændinge gjort brug af tilbuddet. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mens der i første kvartal af 2020 var 10.499 aktive selvforsørgede kursister, er tallet steget til 18.707 i andet kvartal af 2021. Det er en stigning på 78 procent.

Stigningen kommer efter, at regeringen sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet besluttede at afskaffe brugerbetalingen for danskundervisning for selvforsørgede kursister (S-kursister), som blandt andre omfatter udenlandske arbejdstagere og studerende. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2020.

For at kunne tilmelde sig danskundervisning skal man være nyankommet udlænding og over 18 år. Det er dermed både flygtninge og udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, der kan modtage undervisningen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Jeg er glad for at se, at flere udlændinge vælger at gå til danskundervisning. Det er væsentligt for en vellykket integration, at udlændinge i Danmark lærer dansk. Det giver dem bedre mulighed for at tale med kollegaer, naboer og datterens træner i den lokale fodboldklub – kort sagt bliver det nemmere at blive en del af fællesskabet.

Samtidig får arbejdsgivere større gavn af udenlandske medarbejdere, når de kan sproget. Og det bliver lettere for arbejdsgiverne at fastholde de mange udlændinge, der hver dag bidrager til det danske samfund.”

Integrationsordfører Anne Sophie Callesen for Radikale Venstre udtaler:

“Det var en stor sejr for Radikale Venstre, at vi på sidste års finanslov afskaffede gebyret for danskundervisning. At vi et år senere kan se, at mange flere udlændinge har givet sig i kast med at lære dansk, viser også, at beslutningen var den rigtige. Det er entydigt godt for integrationen, at endnu flere nu lærer dansk og dermed har lettere ved at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen, i foreningslivet og i dagligdags situationer.”

Integrationsordfører Halime Oguz for Socialistisk Folkeparti udtaler:

”God integration starter og slutter med, at udlændinge og nydanskere lærer dansk. Det er det vigtigste parameter for en god integration. Hvis det ikke virker, så falder hele processen sammen. Derfor går det simpelthen over min forstand, at blå blok kunne finde på at afskaffe støtten til danskundervisning. Det grænser jo til at være bevidst sabotage af hele integrationen. Og nu har vi beviset: flere udlændinge lærer dansk efter brugerbetalingen er afskaffet.”

Integrationsordfører Rosa Lund for Enhedslisten udtaler:

”Det her viser med al tydelighed at brugerbetalingen var en stor forhindring for at starte til danskundervisning. Den forhindring har vi nu fjernet, og jeg er virkelig glad for at det virker. Sproget er en afgørende forudsætning for integrationen, og derfor skal der være en lige adgang til undervisningen.”

Integrationsordfører Torsten Gejl for Alternativet udtaler:

”Sproget er en nøgle til fællesskabet. Derfor er Alternativet glade for, at have været med til at åbne døren for flere nye danskere.”

Fakta

Den 1. januar 2018 blev der indført et klippekort for S-kursister og den 1. juli 2018 blev der indført deltagerbetaling for S-kursister på 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Disse regelændringer har formentlig i varierende grad haft en indflydelse på faldet i antallet af kursister fra 2018 til 2019.
Den 1. juli 2020 blev deltagerbetalingen for S-kursister afskaffet, og samtidig blev depositummet for S-kursister forhøjet samt reglerne for tilbagebetaling ændret. Afskaffelsen af deltagerbetaling har været medvirkende til stigningen i S-kursister efter 2. kvartal 2020. Det skal fremhæves, at kursisttallet i 2020 og 2021 også var påvirket af COVID-19. Dels medførte COVID-19-restriktioner, at sprogcentrene i perioder var nedlukket for fysisk fremmøde, og dels har COVID-19 også haft betydning for indvandringen til Danmark og dermed det potentielle kursistgrundlag. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt nogle S-kursister, i forventning om afskaffelsen af deltagerbetalingen, valgte af udskyde deres danskuddannelse til efter deltagerbetalingens afskaffelse, kan det have medvirket til et fald i antallet af kursister i perioden op til 1. juli 2020.