Dybvad til konference om EU’s ydre grænser: Nye tiltag skal på bordet

24-02-2023

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek er i dag til konference om grænseforvaltning i Grækenland, hvor også EU’s vicepræsident og andre EU-ministre deltager. Dybvad vil opfordre til nye fælleseuropæiske løsninger.

I dag deltager udlændinge- og integrationsministeren i en fælleseuropæisk konference om grænseforvaltning i Grækenland.

Her skal ministeren diskutere EU’s ydre grænser og håndteringen af presset fra irregulære migranter, som i 2022 var på sit højeste i flere år. Sidste år var der næsten 330.000 tilfælde af, hvor en person krydsede EU’s ydre grænser irregulært. Antallet af asylansøgere i EU var ca. 924.000. Begge tal har ikke været højere siden migrationskrisen i 2015-16.

På konferencen deltager ministre fra andre EU-lande og EU-Kommissionens vicepræsident Margaritis Schinas og flygtningekommissær Ylva Johannsson.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Der er de seneste år blevet gjort meget for at styrke kontrollen med de ydre grænser, og det bakker vi op fra dansk side.

Men vi er langt fra i mål. Der er behov for yderligere tiltag for at sikre kontrol med EU’s ydre grænser – særligt set i lyset af den store stigning i antallet af irregulære migranter, som vi oplevede sidste år. Det er mit budskab på konferencen i Grækenland.

Regeringen og jeg er blandt fortalerne i EU for, at EU-budgettet skal kunne hjælpe lande under pres med eksempelvis fysiske barrierer. Og jeg fornemmer heldigvis, at der er bevægelse i retning af større åbenhed overfor det ønske.

Samtidig skal vi ikke være naive og tro, at vi kan løse det hele med yderligere tiltag ved EU’s ydre grænser. Der er behov for grundlæggende forandringer af asylsystemet, hvor vi eksempelvis gennem partnerskaber med lande uden for EU fjerner incitamentet til at betale kyniske menneskesmuglere for at komme til Europa. Her oplever jeg heldigvis også, at der sker en bevægelse.”

Læs mere om konferencen på Grækenlands ministerium for migration og asyls hjemmeside: In Athens, 23-24 February 2023, the 2nd European Conference on Border Management | Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (migration.gov.gr)

Læs om de danske bidrag til EU’s grænseagentur Frontex i 2024: Nye danske bidrag med fly og patruljebåde til Frontex i 2024 (uim.dk)