Når du får dansk statsborgerskab

Hvad betyder det for dig og din familie, at du får dansk statsborgerskab.

Når du får dansk statsborgerskab, kan du stemme til folketingsvalg, og du kan også få et dansk nationalitetspas.

Du bliver dansk den dag, hvor du har deltaget i en grundlovsceremoni, eller – hvis du ikke skal til grundlovsceremoni – den dag, hvor den lov om indfødsrets meddelelse, som du er omfattet af, træder i kraft. Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer i CPR, at du er blevet dansk.

En opholdstilladelse efter udlændingeloven bortfalder ved erhvervelse af dansk indfødsret.  Det fremgår af udlændingelovens § 18 a, stk. 1. Tidligere udstedte opholdstilladelser efter udlændingeloven bortfalder derfor, når du bliver dansk statsborger. Har du fået udstedt et opholdskort, fremmedpas eller konventionspas, vil vi derfor bede dig om at aflevere disse til borgerservice i din bopælskommune eller til Udlændingestyrelsen, når du er blevet dansk.

Du skal også være opmærksom på, at det kan have konsekvenser for dine familiemedlemmers opholdstilladelse, når du bliver dansk statsborger.

Hvis din herboende familie (ægtefælle/faste samlever og/eller hjemmeboende børn) har opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende familie til en udenlandsk arbejdstager eller efter § 9 n som medfølgende familie til en udenlandsk studerende, skal du være opmærksom på, at deres opholdstilladelse efter de nuværende regler som udgangspunkt vil blive inddraget, hvis du opnår dansk statsborgerskab. Din familie vil i den forbindelse blive henvist til at søge om familiesammenføring efter de almindelige regler.

Ønsker du at vide mere herom, kan du rette henvendelse til den myndighed, som har udstedt dine familiemedlemmers opholdstilladelse.