Indfødsretskontoret hjælper med Ukraine-sager

Indfødsretskontorets medarbejdere skal hjælpe med behandlingen af særlovssager (ukrainerloven). Det kan få betydning for behandlingen af din ansøgning om dansk statsborgerskab og for din mulighed for at komme i kontakt med os.

Udlån af medarbejdere vil primært ske fra den enhed i Indfødsretskontoret, der behandler ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Der vil derfor i en periode blive behandlet færre ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation end sædvanligt.

Vi vil i videst muligt omfang forsøge at besvare jeres henvendelser. Både når I ringer til os for at få vejledning, og når I skriver til os. Men da vi kører med minimumsbemanding, vil vi henstille til, at I forsøger at finde svar her på hjemmesiden. I kan evt. sende jeres spørgsmål til os på skrift i stedet for at ringe. Vi skriver her på hjemmesiden, når vi igen fuldt ud genoptager behandlingen af ansøgningssager.

Vi er glade for, at vi kan være med til at løfte den store opgave med at få behandlet de mange særlovssager. Vi håber derfor på jeres forståelse for, at der i den kommende tid kan være udfordringer med at komme i kontakt med os, og at der kan gå lidt længere tid, før din sag bliver behandlet.

Udlånet af medarbejdere har ikke betydning for det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som forventes fremsat i slutningen af april 2022, eller for de grundlovsceremonier, som kommunerne holder her i foråret. Udlånet af medarbejdere rammer i første omgang heller ikke sager om erklæring eller sager om bevis eller bevarelse af dansk statsborgerskab.